Skip to main content

Branches

LeBlansch Bulkhandling Equipment B.V. biedt voor bijna iedere Industrie [Branche] een breed programma componenten voor het veilig en bedrijfszeker transporteren of regelen van een droge-stoffen productstroom.

Elke indusustrie heeft haar specifieke eisen en behoeftes wat betreft het toepassen van de benodigde apparatuur. De juiste keuze en een op uw systeem afgestemde afsluiter, wisselklep of mechanisch transportsystemen biedt een grote bijdrage aan een hoger rendement van uw productieproces.

"Wij denken met u mee in de behoefte naar een standaard of klant specifieke oplossing."
LeBlansch Bulkhandling Equipment B.V. biedt voor bijna iedere Industrie [Branch] een breed programma componenten voor het veilig en bedrijfszeker transporteren of regelen van een droge-stoffen productstroom.

Elke industrie [Branch] heeft haar specifieke eisen en behoeftes wat betreft het toepassen van de benodigde apparatuur. De juiste keuze en een op uw systeem afgestemde afsluiter, wisselklep of mechanisch transportsystemen biedt een grote bijdrage aan een hoger rendement van uw productieproces.

"Wij denken met u mee in de behoefte naar een standaard of klant specifiek oplossing."

Voeding

De Voedings- en Venotmiddelenindustrie heeft haar specifieke eisen en behoeftes wat betreft het toepassen van hygiënische en betrouwbare componenten om o.a. bacteriegroei en productcontaminatie te voorkomen. Productieprocessen variërend van makkelijk stromende bulkgoederen tot abrasieve productstromen, in de vorm van basisgrondstoffen als graan, melkpoeder, suiker, lactose, zetmeel, cacao, specerijen, aroma’s en additieven tot een halffabricaat of eindproduct.

Voor de Verwerking van producten in de voedingsmiddelenindustrie, leveren wij o.a.: slangafsluiter, kogelafsluiters, schuifafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, doorvalsluizen, monstername apparatuur en mechanische transportsystemen. Stofdichte uitvoeringen, voedingsmiddelen geschikt volgens de richtlijnen EC1934/2004 en ATEX gecertificeerd.

Diervoeding

De Diervoedingsindustrie heeft specifieke proces toepassingen, van eenvoudige tot hygiënische productieprocessen met makkelijk stromende bulkgoederen tot abrasieve productstromen.

Voor de verwerking van basisgrondstoffen, premixen en additieven in de Diervoeding industrie, leveren wij o.a.: slangafsluiter, kogelafsluiters, schuifafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, doorvalsluizen, monstername apparatuur en mechanische transportsystemen. Uitvoeringen volgens de richtlijnen EC1934/2004, stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Zand- en bouwstoffen

De Zand- en Bouwstoffen industrie heeft haar specifieke eisen en behoeftes wat betreft het toepassen van robuuste en slijtvaste componenten voor een bedrijsfzeker productieproces.

In de veelal zware industriële productieprocessen wordt gebruik gemaakt van abrasieve grondstoffen als zand, grind, silica, quartz, cement, kalk, vliegas of recyclegranulaat. De vaak abrasieve eigenschappen van deze producten vergt robuuste en slijtvaste componenten.

Voor de Zand- en Bouwstoffen industrie leveren wij o.a.: slijtvaste schuifafsluiters, zwenkafsluiters, slangafsluiters, kogelafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, schijventransporteurs en doorvalsluizen. Slijtvaste uitvoeringen, stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Plastics

De Plastics en Kunststofverwerkende industrie heeft haar specifieke eisen wat betreft het toepassen van betrouwbare componenten voor een ergonomische werkomgeving en veilig productieproces.

Productieprocessen variërend van transporteren, doseren, mengen en opslag van bulkmaterialen, dit kan variëren van basisgrondstoffen tot een halffabricaat of eindproduct, granulaten, flakes of poeders met toxische en stofvormende eigenschappen.

Voor de Plastics en Kunststofverwerkende leveren wij o.a.: meskant plaatafsluiters, zwenkafsluiters, slangafsluiters, kogelafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, doorvalsluizen, monstername apparatuur, zakkenleegmachines, zakkenleegsystemen en schijventransporteurs. Uitvoeringen volgens de richtlijnen EC1934/2004, stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Chemie

De Chemische industrie heeft haar specifieke eisen en behoeftes wat betreft het toepassen van betrouwbare en veilig opererende componenten voor een ergonomische werkomgeving en veilig productieproces.

Productieprocessen variërend van eenvoudige en veilige bulkgoederen tot agresieve, toxische, explosieve producten, in de vorm granulaten, flakes of poeders met stofvormende eigenschappen.

Voor Chemische industrie leveren wij o.a.: hoge temperatuur schuifafsluiters, meskant plaatafsluiters, zwenkafsluiters, slangafsluiters, kogelafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, doorvalsluizen, monstername apparatuur en mechanische transportsystemen. Uitvoeringen volgens de richtlijnen EC1934/2004, stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Recycling en Milieu-industrie

De Recycling en Milieu-industrie heeft haar specifieke eisen wat betreft het toepassen van betrouwbare componenten voor een veilig productieproces en ergonomische werkomgeving.

Productieprocessen variërend van transporteren, scheiden, opslag en herverwerking van bulkmaterialen. Dit kan variëren van kunststoffen en afvalgrondstoffen met abrasieve, toxische en stofvormende eigenschappen in de vorm van korrels, vezels, snippers of poeders.

Voor de Recycling en Milieu-industrie leveren wij o.a.: meskant plaatafsluiters, zwenkafsluiters, slangafsluiters, kogelafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, doorvalsluizen, monstername apparatuur en schijventransporteurs. Uitvoeringen stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Mineralen

De Mineralen industrie heeft haar specifieke eisen en behoeftes wat betreft het toepassen van robuuste en slijtvaste componenten voor een bedrijfszeker productieproces.

In de veelal zware industriële productieprocessen wordt gebruik gemaakt van abrasieve grondstoffen als erts, zand, grind, silica, quartz, cement en kalk. De vaak abrasieve eigenschappen van deze grondstoffen vergt robuuste en slijtvaste componenten.

Voor de Mineralen industrie leveren wij o.a.: slijtvaste schuifafsluiters, zwenkafsluiters, slangafsluiters, kogelafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, schijventransporteurs en doorvalsluizen. Slijtvaste uitvoeringen, stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Energie / Biomassa

De Energie en Biomassa industrie heeft specifieke proces toepassingen, van grondstoffenaanvoer en reststoffenafvoer bij fossiele energiecentrales, afvalverwerkingscentrales of biogasinstallaties. Variërend van makkelijk stromende bulkgoederen tot abrasieve restproducten als vliegassen.

Voor de verwerking van grondstoffen in de Energie en Biomassa industrie leveren wij o.a.: hoge temperatuur afsluiters, meskant plaatafsluiters, zwenkafsluiters, dubbele pendelkleppen, slangafsluiters, kogelafsluiters, schuifafsluiters, vlinderkleppen, wisselkleppen, doorvalsluizen, monstername apparatuur en mechanische transportsystemen. Uitvoeringen geschikt voor hoge temperaturen, stofdicht, druk stootvast en ATEX gecertificeerd.

Pharma

De Parmaceutische industrie heeft haar specifieke eisen met betrekking tot hoge hygiëne en veiligheidseisen. Een hoge hygiëne en frequente reiniging van componenten in het productieprocessen is van groot belang om bacteriegroei en productcontaminatie te voorkomen.

Voor toepassingen in de Farmaceutische industrie, leveren wij o.a.: Diafragma afsluiters, snel demontabele schuifafsluiters volgens USDA, vlinderkleppen, hygiënische doorvalsluizen en monstername apparatuur. Uitvoeringen volgens de richtlijnen EC1934/2004 en ATEX gecertificeerd.